Daňový poradca

Som certifikovaným daňovým poradcom a členom komory daňových poradcov – číslo osvedčenia – 1052/2014. Vyštudoval som Ekonomickú Univerzitu v odbore Audítorstvo. V oblasti účtovníctva pracujem od roku 2004 a špecializujem sa najmä na daň z príjmov právnických osôb a fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty a medzinárodné daňové plánovanie. Každoročne sa aktívne zúčastňujem viacerých daňových kurzov organizovaných najmä Slovenskou komorou daňových poradcov.